• Sybille Kyed

  Landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening

  Sybille Kyed, cand. Agro Landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Fra 2009 til 2011 var Sybille Kyed næstformand for EU kommissionens gruppe for civil dialog om økologi. Sybille Kyed repræsenterer ligeledes de danske økologer i den internationale paraplyorganisation for økologi IFOAM Organics Europe. Sybille Kyed har gennem årene deltaget aktivt i både udvikling af det økologiske regelsæt og introduktionen af Sundhedsrådgivning med basisaftale, staldskole eller tværfaglig rådgivning i regi af den obligatoriske sundhedsrådgivning.

  Speaker til følgende sessioner
  • 15:15 - 15:40 Er det økologiske husdyrhold bæredygtigt?

   Økologien ser adgang til det fri og masser af plads som ufravigeligt krav i et landbrugssystem, der skal kunne tilbyde dyrene god dyrevelfærd. Det lægger en stor begrænsning på husdyrholdets størrelse. Dermed er der ikke et dilemma mellem klima, plads til natur, dyr og menneskers sundhed og evnen til at brødføde en voksende verdensbefolkning og god dyrevelfærd men tværtimod et sammenfald.

   15:40 - 16:15 Paneldiskussion
Cookies policy