• Mette Gerdes Wilson

    Dyrlæge, Univet

    Jeg blev færdiguddannet i marts 2020 og har siden arbejdet som kvægdyrlæge, både med sundhedsrådgivning og akutarbejde.
    Jeg er meget optaget af overgangen fra studerende til voksen dyrlæge, hvordan den kan lettes gennem forberedelse og uddannelse af både studerende og dem der skal tage imod dem i deres første job. 

    Speaker til følgende sessioner
    • 20:00 - 21:30 Fremtidens veterinæruddannelse: Paneldebat om hvilke veterinærfaglige kompetencer der bliver brug for i fremtiden og på hvilken måde veterinæruddannelsen bedst muligt kan understøtte dette?
Cookies policy