• Tavs Nyord

  Seniorkonsulent, Concito - Danmarks Grønne Tænketank

  Tavs Nyord er seniorkonsulent i CONCITOs program om Fremtidens Fødevarer og arbejder især med drivhusgasudledning relateret til landbrugsproduktion og metoder samt teknologier til reduktion af disse. Tavs er uddannet agronom og siden ph.d. Han har været ansat både som adjunkt, seniorrådgiver og senest viceinstitutleder ved Institut for Biologi- og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet. Tavs har specialiseret sig i ammoniaktab, men også drivhusgasudledningen fra husdyrgødning og håndtering af denne samt brug af præcisionsjordbrugsteknologier.

  Speaker til følgende sessioner
  • 14:50 - 15:15 Klimapåvirkning ved forskellige husdyrhold og fødevareproduktioner
   Indlægget vil forsøge at give overblik over udledningen af drivhusgasser og arealforbrug fra forskellige husdyrproduktionssystemer og dermed også fra fødevarer der stammer fra disse. Forskellene går på enmavede dyr vs. flermavede dyr, indendørs produktion vs. udendørsproduktion og intensiv produktion vs. ekstensiv produktion. Præsentationen vil præsentere kompleksiteten i variationer og (det manglende?) vidensniveau.
   15:40 - 16:15 Paneldiskussion
Cookies policy