• René Bødker

  Seniorforsker, KU SUND

  René Bødker er seniorforsker på Københavns Universitet, hvor han arbejder med vektorbårne infektioner og "emerging diseases". Han har tidligere arbejdet for Rigshopitalet, National Institute for Medical Research i Tanzania og DTU Veterinærinstituttet. Han står i dag for den nationale overvågning af stikmyg, mitter, flåter og andre vektorer i Danmark samt deres smittepotentiale (www.myggetal.dk). Dette er en del af det veterinære beredskab for FVST. Han arbejder samtidigt med udpegning af potentielt nye sygdomstrusler i Danmark (https://dkvet.dk/forskning/nye-sygdomstrusler-med-epidemisk-potentiale/). Forskningsområdet dækker alt fra myggebårne infektioner i hunde over bluetongue virus i drøvtyggere, vektorbåren ASF i svinebesætninger, TBE virus i mennesker og "mærkelige" flåter på hunde og katte. Forskningen er dog centreret omkring overvågning, kortlægning og epidemiologiske spredningsmodeller (www.nordrisk.dk).

  Speaker til følgende sessioner
  • 09:50 - 10:30 Nye og fremtidige zoonotiske trusler fra produktions- og kæledyr i Danmark
   Historisk set har omfattende zoonotiske epidemier ramt menneskeheden. Senest Zika virus, SARS, HIV og nu fugleinfluenza, COVID-19 og abekopper. DK-Vet har udpejet ni specifikke ikke-fødevarebårne infektioner, som potentielt kunne forårsage helt nye zoonotiske udbrud i Danmark. Alle infektionerne har reservoir i svin, kvæg, heste, fjerkræ eller vilde dyr. Men der kan komme andre og stadig helt ukendte agens ’sygdom X’ med epidemisk potentiale.
    
   11:00 - 11:40 Paneldebat med indlægsholdere
Cookies policy