• Martine Camilla Holst Sørensen

  Lektor, KU SUND

  Mit navn er Martine Camilla Holst Sørensen og jeg arbejder som lektor på Københavns Universitet hvor jeg forsker i bakteriofager (bakteriedræbende mikroorganismer) som inficerer den sygdomsfremkaldende bakterie Campylobacter. Jeg er uddannet agronom (bachelorgrad), men har en specialeoverbygning som biolog-bioteknolog fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole fra 2006. I 2011 fik jeg min Ph.d.-grad fra Københavns Universitet. Siden min Ph.d. har jeg arbejdet på Københavns Universitet først som post doc og adjunkt, hvor mit primære forskningsområde har været bakteriofager og Campylobacter. Pt. har jeg 15 års erfaring med at studere disse fascinerende mikroorganismer. Formålet med min forskning er at forstå samspillet mellem bakteriofagerne og Campylobacter på molekyleniveau for at kunne designe og anvende bakteriofagbaserede løsninger som effektive alternativer til bekæmpelse af Campylobacter.

  Speaker til følgende sessioner
  • 11:00 - 11:40 Bakteriofager - en alternativ løsning til bekæmpelse af Campylobacter i fjerkræproduktionen
   Bakteriofager er naturlige bakteriedræbende mikroorganismer. Vi undersøger brugen af bakteriofager og modificerede bakteriofagenzymer som alternative løsninger til bekæmpelse af den sygdomsfremkaldende bakterie Campylobacter i fjerkræproduktionen. Vores resultater viser at både bakteriofager og enzymer har et stort potentiale til at reducere Campylobacter i forskellige led i produktionen.
Cookies policy