• Marianne Sandberg

  Seniorforsker, DTU FOOD

  Seniorforsker/leder at forskningsgruppen: Fødevarebårne patogene og epidemiologi på DTU. Har tidligere arbejdet påAfdeling for fødevaresikkerhed, veterinære forhold og risikoanalyse, Landbrug og Fødevarer og på Sektion for akvatisk medisin og ernæring/Center for epidemiologi og biostatistik, Norges Veterinærhøgskole (NVH)/Veterinærinstituttet i Oslo.
  Har i en årerække arbejdet med forskning og udvikling inden for veterinær folkesundhed – inkl. kødkontrol, kvantitativ epidemiologi og evaluering af overvågningsprogrammer. Publiceret 31 peer-reviewede forskningsartikler og har ledet, blandt andet, mange fjerkræ-projekter.

  Speaker til følgende sessioner
  • 15:00 - 15:40 Erfaringer med vision kødkontrol i fjerkræproduktionen

   VetInspector er et computer baseret vision system som er udviklet og pt. godkendt til anvendelse som et hjælpeværktøj i post mortem inspektion (PMI) af kyllinger. VetInspector kan anvendes uanset slagtehastighed og vil give en konsistent PMI indad- og mellem slagterier. Den omfattende billede-baserede dataopsamling og databehandling vedrørende flere parametre for hver enkelt kylling vil udgøre en meget værdifuld database. Data/resultater fra denne giver unikke muligheder for løbende overvågning, analyse og optimering af kødkvalitet, fodring, sygdomsforebyggelse og ind-transport/håndtering af kyllingerne.

Cookies policy