• Marchen Hviid

  Seniorprojektleder, DMRI, Teknologisk Institut

  Marchen er Seniorprojektleder og forsker hos Teknologisk Institut, DMRI i Afdelingen for Kødteknologi. Marchen er Agronom i husdyrvidenskab og arbejder med måling af slagtekroppe og kødkvalitet i oksekød, svinekød og fjerkræ med krav fra forbrugeren, mulighed for at opfylde kravet ved forskellige måleteknikker og påvirkning af kvaliteten fra primærproduktionen, slagte- og nedkølingsprocessen. Hun har lang erfaring som projektleder for både forskningsprojekter og udvikling af måleudstyr.

  Speaker til følgende sessioner
  • 13:50 - 14:30 Pilotprojekt - Visionteknologi i kødkontrollen
   Kødkontrolchef Kasper Klintø og projektleder Marchen Hviid vil præsentere idé, forventninger og system for fremtidens visionteknologi i perspektiv til både kødkontrollens og slagteriers opgavevaretagelse.
Cookies policy