• Lasse Skafte Vestergaard

  Afdelingslæge, SSI

  Lasse Skafte Vestergaard er uddannet læge i 1999. Han har lige siden arbejdet med kontrol og forebyggelse af smitsomme sygdomme, i Danmark og internationalt. Han har især beskæftiget sig med parasitære og vektorbårne sygdomme, influenza og andre luftvejsinfektioner. Han har en ph.d. i malaria-epidemiologi, og har forsket i malaria og hiv i Tanzania over en 15-årig periode. I perioden 2008 til 2015 var han ansat som Medical Officer for WHO’s globale malariaprogram, udstationeret i først Vanuatu og dernæst Filippinerne, og har siden udført flere malariaopgaver for WHO, senest i Myanmar, Laos og Malawi. Siden 2020 har han været medlem af Technical Review Panel (TRP) hos Den Globale Fond til Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria i Genève. Han har siden 2016 været ansat ved SSI som del af smitteberedskabet, og er her bl.a. leder af influenza-teamet og deltager i de internationale meldesystemer for smitsomme sygdomme, og har medvirket i håndteringen af covid-19 og abekopper i Danmark. Han deltager som én af SSI’s repræsentanter i myndighedernes fælles koordinationsgruppe for zoonoser, etableret i foråret 2022.

  Speaker til følgende sessioner
  • 09:00 - 09:40 Zoonoser ved husdyrhold og hold af øvrige dyr – belyst ud fra den humane vinkel
   Spredning af smitsomme sygdomme fra dyr til mennesker ses stadigt hyppigere, med potentielt store konsekvenser for den humane sundhed og samfundet omkring os. Der er behov for øget fokus og en effektiv indsats for at sikre, at vi forebygger, opdager og håndterer den næste zoonotiske epidemi.
   11:00 - 11:40 Paneldebat med indlægsholdere
Cookies policy