• Lars Erik Larsen

    Professor, KU SUND

    Dyrlæge, Ph.d., Professor, Institut for veterinær og husdyrvidenskab, Københavns Universitet Lars Erik Larsen blev uddannet dyrlæge i 1991 og arbejdede herefter et par år bl.a. i USA og Norge inden han i 1993 påbegyndte Ph.d. studiet på det daværende KVL (nu KU SUND). Lars har siden 1993 arbejdet med diagnostik og forskning indenfor fagområdet enzootiske og zoonotiske virusinfektioner hos dyr. Lars har publiceret mere end 100 artikler i internationale peer-reviewed tidsskrifter og mere end 500 artikler i danske tidsskrifter og kongres indlæg. Fokus for hans forskning har været virus infektioner hos kalve og svin med fokus på BRSV, PRRSV samt influenza i svin og fugle. Lars er formand for den nationale ekspertgruppe for aviær influenza og ansvarlig for rådgivning og forskning i influenza virus hos dyr. Lars er endvidere ansvarlig for undervisning i veterinær virologi på KU SUND og medlem af bestyrelsen i Dansk Virologisk Selskab.

    Speaker til følgende sessioner
    • 11:00 - 11:40 Paneldebat med indlægsholdere
Cookies policy