• Inge-Lis Kyllesbæk Andersen

  Dyrlæge, FVST

  Uddannet dyrlæge i 1988. Ansat som timelønnet dyrlæge i kødkontrollen og senere i den kommunale levnedsmiddelkontrol i Horsens, Frederiksberg og København. Fra 2003 ansat i Fødevarestyrelsen, hvor jeg har arbejdet med fødevarehygiejne og fra 2015 med mikrobiologi, herunder parasitter og virus.

  Speaker til følgende sessioner
  • 09:50 - 10:30 Indsats og håndtering af fødevarebårne parasitter

   WHO/FAO udpegede i 2014 parasitter som kilde til en stor human sygdomsbyrde på verdensplan. EFSA udgav i 2018 en rapport om sundhedsrisici fra tre fødevarebårne parasitter. For danske forhold er der begrænset viden om den humane sygdomsbyrde fra parasitter og om kilder til infektion med parasitter. Fødevarestyrelsens nye indsats overfor fødevarebårne parasitter skal bidrage til et øget kendskab til parasitter som årsag til sygdom og afdække muligheder for at forebygge sygdom pga. parasitter via fødevarer.

Cookies policy