• Bolette Skive

  Adjunkt, KU SUND

  Bolette Skive er uddannet dyrlæge fra 2009. Efter godt 3 år i primært hestepraksis i Sverige, startede hun PhD studie om latente infektioner med Streptococcus equi subsp. zooepidemicus i endometriet hos hopper. Herefter arbejdede Bolette på et projekt om hospitalserhvervede infektioner med vancomycin resistente enterokker fra de humane hospitaler med fokus på følsomheden over for desinfektionsmidler, særligt klorfrigivende stoffer. Et nyt projekt er i opstart om kvartnære ammonium forbindelser og deres derivater, som blandet andet findes i Rodalon. Dette projekt skal afdække, hvilken rolle disse forbindelser spiller i resistensudvikling og selektion.

  Speaker til følgende sessioner
  • 10:00 - 10:30 Tolerance overfor desinfektionsmidler. Er det et problem?

   Dette foredrag vil ridse overordnede linjer op i forhold til nuværende viden om bakteriers resistens over for nogle af de biocider der anvendes til overfladedesinfektion. Desuden fremlægges resultaterne fra et nyligt afsluttet projekt om effekten af klorfrigivende biocider på vancomycin resistente og sensitive Enterococcus faecium fra humane hospitaler.

Cookies policy