• Annette Nygaard Jensen

  Seniorforsker, DTU FOOD

  Annette Nygaard Jensen er kandidat i biologi med speciale i mikrobiel økologi fra Aarhus Universitet i 1998, og arbejdede derefter i sektorforskningen med erhvervelse af en phd i veterinær mikrobiologi fra Landbohøjskolen i 2006. Efterfølgende har hun arbejdet på Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Forskningsgruppen for Fødevaremikrobiologi og Hygiejne, med ansættelse som seniorforsker siden 2013. Hendes forskning har ligget indenfor området mikrobiologisk fødevaresikkerhed, med fokus på transmission af zoonoser fra jord til bord indenfor bl.a. økologisk primærproduktion og også mht. fluers rolle i spredning af campylobacter bakterier. Senest har fokus været på den mikrobiologiske fødevaresikkerhed i forbindelse med spiselige insekter, bl.a. med deltagelse i innovationsprojektet inVALUABLE omkring melormeproduktion. Udover forskningsprojekter leverer hun forskningsbaseret rådgivning til myndigheder (Fødevarestyrelsen) omkring spredning af zoonoser, bl.a. omkring brug af rester fra fødevareproduktion til dyrkning af insekter i forhold til af fremme en mere bæredygtig insektproduktion såvel ressourcemæssigt som økonomisk.

  Speaker til følgende sessioner
  • 15:00 - 15:40 Risikoen for fødevarebårne zoonoser, hvis insekter bliver mere almindelig som foder eller fødevare

   Spiselige insekter til foder og fødevarer udgør en ny type husdyrproduktion som adskiller sig fra de traditionelle husdyr. Dermed har der også været et særligt behov for at undersøge foder- og fødevaresikkerheden omkring produktionen af spiselige insekter – så det sikres, at de hverken udgør risiko for dyr eller mennesker.

Cookies policy