• Birgit Nørrung

    Institutleder, KU SUND Inst. IKV Klinisk Veterinærmedicin

    Birgit Nørrung, dyrlæge PhD, Institutleder ved Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab (IVH) Københavns Universitet (KU). Birgit Nørrung har en forskningsmæssig baggrund indenfor Fødevaremikrobiologi og har tidligere arbejdet på Fødevareinstituttet (DTU) og har endvidere igennem 15 år været videnskabelig ekspert i det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA). Siden 2008 har hun været ansat som Institutleder på KU. Siden 2020 har Birgit Nørrung endvidere stået i spidsen for DK-VET som er et samarbejde imellem Statens Serum Institut og KU om varetagelse af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på Veterinærområdet

    Speaker til følgende sessioner
    • 20:00 - 21:30 Fremtidens veterinæruddannelse: Paneldebat om hvilke veterinærfaglige kompetencer der bliver brug for i fremtiden og på hvilken måde veterinæruddannelsen bedst muligt kan understøtte dette?
Cookies policy