• Axel Kornerup Hansen

  Professor, KU SUND

  Sektionsleder, professor, dyrlæge, dr.med.vet., dipl. ECLAM.  
  Sektion for Eksperimentelle Dyremodeller, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet.

  Axel Kornerup Hansen er uddannet i 1985 som dylæge fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Efter to år på et dyrehospital blev han laboratoriechef på Møllegaard Avlscenter, i dag en del af Taconic Ltd. I 1993 blev han souschef ved Afdelingen for Eksperimentel Medicin ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet . I 1996 blev han tildelt den veternære doktorgrad baseret på hans afhandling om betydningen af ​​bakterier hos laboratorierotter. Fra 1997 har han været professor i forsøgsdyrvidenskab og -velfærd ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, som i 2007 blev en del af Københavns Universitet. I 2000 grundlagde han sammen med seks andre European College of Laboratory Animal Medicine. Hans forskningsområde har primært handlet om, hvordan infektioner og mikrobiotaen har indflydelse på forsøgsdyrsmodeller for menneskelige sygdomme, og hvordan dette fungerer i sammenhæng med kosten, men han har også udgivet en del arbejde om forsøgsdyrs-velfærd. Han har udgivet 236 peer-reviewede artikler i videnskabelige tidsskrifter, 13 lærebogskapitler og tre fulde lærebøger. Han er formand for bestyrelsen for det Danske 3R-Center, og det Nationale Udvalg for Forsøgsdyr og Alternativer under Fødevarestyrelsen.

  Speaker til følgende sessioner
  • 09:00 - 09:40 Fremtidens brug af forsøgsdyr: Mere reduktion og refinement eller måske total afskaffelse

   Der har i årevis været et politisk ønske om at begrænse brugen af forsøgsdyr, og alligevel har forbruget i Danmark ligget relativt stabilt omkring 250.000 dyr om året. Dyrene har godt nok fået forbedret deres forhold, og mange metoder er blevet mere skånsomme, men spørgsmålet er om vi nogen sinde kommer der hen, hvor vi ikke udsætter dyr for belastninger, der går ud over, hvad vi i øvrigt accepterer i samfundets brug af dyr.

Cookies policy