• Stig Milan Thamsborg

  Professor, DVM, Ph.D., DiplEVPC, KU SUND

  Professor i veterinær parasitologi, Københavns Universitet 2002-. Uddannet dyrlæge i 1981 (KVL); dyrlæge-praksis i Sevel 1981-84; Ph.d. (KVL, Intern medicin på store husdyr) 1987, adjunkt smst. 1987-91, lektor 1991-97, forskningsprofessor  i økologisk husdyrproduktion 1997-2002, leder af Danish Centre for Experimental Parasitology, KU 2003-05. Medstifter og bestyrelsesmedlem af firmaet Parasite Technologies i 2004-16. Medl. af Executive Committee of World Association for Advancement of Veterinary Parasitology 2001-11. Stiftende diplomat i European Veterinary Parasitology College (EVPC) siden 2004. Stiftende medlem af European Scientific Council for Companion Animal Parasites (ESCCAP) 2006-. Forfatter af en række lærebøger og videnskabelige artikler.
   

  Speaker til følgende sessioner
  • 09:00 - 09:40 Fødevarebårne parasitære zoonoser med fokus på emerging zoonoses
   Fødevarebårne parasitære zoonoser udgør fortsat et væsentligt humant sygdomsproblem både på verdensplan og herhjemme. Visse af de klassiske kødbårne parasitære zoonoser, der har været en integreret del af kødkontrollen i årtier (fx trikinose, cysticerkose), er i dag fraværende og eller relativt sjældne i Danmark, men til gengæld ses andre infektioner hyppigere, eksempelvis anisakiderne i fisk. Med baggrund i ændrede klimaforhold, globalisering af handel med kød og friske produkter, rejser og øget transport af dyr må det forventes, at flere ”emerging” zoonoser potentielt kan dukke op i Danmark, fx ikter i fisk eller svinekød, angiostrongylose i frølår eller pentastomider i drøvtyggerprodukter.
    
Cookies policy