• Jens Kjellerup

    Sekretariatschef i Digitaliseringssekretariatet, Bestyrelsesmedlem i KITA, Ballerup kommune

    • Workshop 2
      10:40 - 11:30