• Peter Blume

    Professor, Københavns Universitet, JUR Center for Offentlig Regulering og Administration

    Peter Blume er professor ved Københavns Universitet, medlem af Datarådet og medlem af ekspertreferencegruppen i Justitsministeriets forberedelse af forordningens anvendelse i dansk ret. Forfatter til artikler og bøger om persondataret, herunder Den nye persondataret (2016).

    • Dataansvarlig eller databehandler?
      11:35 - 12:00