Om Databeskyttelsesprisen

Databeskyttelsesprisen uddeles i 2018 for 4. år i træk i forbindelse med Databeskyttelsesdagen.

Prisen uddeles af prisjuryen, der består af op til 6 medlemmer, som er udpeget af arrangørerne af Databeskyttelsesdagen. Prisjuryen er uvildig og fastsætter selv sin nomineringsprocedure og kriterier for tildeling af Databeskyttelsesprisen. Af mulige kandidater kan der eksempelvis, men ikke udelukkende, peges på følgende: 
 • En person eller organisation som på fremragende og engagerende vis har sat databeskyttelse eller et databeskyttelses-relateret emne til offentlig debat, påvirket debatten eller den politiske og administrative beslutningsproces
 • En virksomhed, privat eller offentlig, som på forbilledlig vis har gennemført en gennemgribende organisatorisk databeskyttelse eller bedste fremgangsmåde i forhold til ansatte eller kunder
 • En virksomhed eller organisation som har præsenteret en innovativ databeskyttelsesløsning, f.eks. et konkret teknologisk produkt eller et idékoncept.
 •  En forsker eller en forskningsinstitution som har præsenteret en banebrydende nytænkning om databeskyttelse
Prisen består af et diplom og et symbolsk beløb. Prisjuryen fastlægger årligt det antal priser og donationernes størrelse, der påtænkes uddelt.

Enhver kan indstille kandidater til Databeskyttelsesprisen. Frist for indsendelse af nomineringer er d. 31/12. Nomineringer sendes til itb@itb.dk 

Tidligere år prisvindere: 
 • 2017: Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) for afgørelse mod masseindsamling af persondata. Af principielle årsager modtog domstolen ikke prisen.
 • 2016: Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation, for DAMD-sagen
 • 2015: Anders Kjærulff, radiovært, journalist, Radio 24syv, for programmet Aflyttet.
Prisjuryens aktuelle sammensætning:
 • Formand: Ian Erdmann, Ørsted.
 • Nis Peter Dall, Advokatfirmaet Bird & Bird
 • Rikke Frank Jørgensen, Institut for Menneskerettigheder
 • Bjørn Borre, IT-Branchen.