Om Databeskyttelsesdagen

Databeskyttelsesdagen, der er tilknyttet Europarådets internationale databeskyttelsesdag, er et dansk opmærksomhedsskabende tiltag, stiftet i 2011 på initiativ af en kreds af organisationer og interessenter, der uden partipolitisk tilknytning og uafhængig af specifikke myndigheds- og erhvervsinteresser har til formål at bane vejen for en bedre databeskyttelse i Danmark.

Databeskyttelse, der både er kompleks og omfattende, berører vores allesammens adfærd og hverdag døgnet rundt og over alt. Det er Databeskyttelsesdagens vision at skabe interesse omkring og forståelse for vigtigheden af at værne om persondata og medvirke til at udfolde debatten til alle dele og afkroge af samfundet. Hvordan vi tager vare på vore egne og andres personlige oplysninger både i det fysiske rum og på internettet samt hvordan hver enkelt person bevarer kontrollen over sine elektroniske spor er et vigtigt samfundsemne og en folkesag, der betinger civilsamfundets aktive deltagelse og engagement i demokratiet.

Databeskyttelsesdagens konference har først og fremmest til formål at formidle information og debat om databeskyttelse, men arrangørerne vil også gerne medvirke til tværfaglig videndeling og samarbejde og naturligvis bidrage til inspiration, netværk og værdifuld erfaringsudveksling.

Arrangementet er åben for alle, men henvender sig især til offentlige og private beslutningstagere. F.eks. dataansvarlige, databeskyttelses-ansvarlige,  it-sikkerhedsansvarlige, it-arkitekter, risk managers, chefer for organisationsudvikling, HR og personalechefer, compliance managers, jurister, advokater, revisorer og andre rådgivere i privacy og persondatabeskyttelse samt databehandlere og it-leverandører, der ikke kun vil have fagkyndig viden og adgang til den bedste ekspertise, men i øvrigt ønsker at blive klogere på den allernyeste forskning og innovation indenfor persondata- og privatlivsbeskyttelse. Desuden vil folketingspolitikere, EU-politikere, regions- og kommunalpolitikere, repræsentanter for forskellige interesseorganisationer og græsrodsbevægelser, forskere i diverse fagdicipliner indenfor humaniora og samfundsvidenskab samt journalister og andre mediefolk have nytte og interesse i at deltage.