• Lena Krumlinde Sundholm

  Associate Professor, Karolinska Instituttet

  Lena er senior ergoterapeut i pædiatrisk habilitering. Siden sin ph.d. i 2002 har hun holdt en fod i klinisk praksis og en inden for forskning. En af hendes forskningsinteresser har været udvikling og klinisk implementering af vurderinger af funktionel håndbrug, hvilket resulterede i Assisting Hand Assessment (AHA) for mennesker med unilateral cerebral parese fra 3 måneder til voksenalderen.

  Lena har også været involveret i udviklingen af Manual Ability Classification System (MACS) og CHEQ-spørgeskemaet, og i oversættelse og / eller kulturel validering af PEDI-CAT samt Perceived Efficacy and Goal Setting system (PEGS), CAPE og PAC, som facilitere målsætning og patientcentreret praksis. Lena er også engageret i styregruppen for det svenske register og opfølgningsprogram CPUP og er stolt over at være en international samarbejdspartner med Can-Child-forskergruppen.

  Taler til følgende sessioner
  • 09:55 - 11:25 Patientcentreret praksis i børnehøjde
   Beskrivelse
   Fysioterapeuter og ergoterapeuter der arbejder med børn og unge med funktionsnedsættelser, kan være udfordret i forhold til at sætte behandlingsmål, fastholde barnets motivation og træne med barnet på en måde, hvor barnet føler sig inkluderet i beslutninger. Dette kan betyde, at barnets engagementet i træningen bliver mindre fører til en lavere compliance og effekt. Hos børn som har behov for vedvarende træning, kan en manglende motivation gør at de har en lavere adhærence til træning når de bliver ældre og kan træffe deres egne valg. 

   Familiecenteret praksis er en teoretisk ramme som kan bruges til at inddrage familier i et behandlingsforløb. Familiecentret praksis anerkender at familien er den primære styrke og ressource for barnet og bygger på en klar definering af barnets og familiens behov. De sundhedsprofessionelle, som tidligere har haft ekspertrollen, skal nu i langt højere grad bidrage med viden og information som styrker familiens beslutningsproces.

   Familiecentreret praksis er nu praktiseret bredt, men evidens og erfaring indikerer, at familiecentreret praksis er nærmere beskrevet som ’forældrecentreret praksis’ og at barnets stemme bliver overhørt.

   I dette symposium sætter vi fokus på metoder hvordan vi kan give børn med funktionsnedsættelser en stærkere ”stemme”, set fra barnets fra klinikerens og fra forskerens synspunkter.

   Efter oplæggene vil der være mulighed for at diskutere tanker og erfaringer omkring patientcentreret praksis i børnehøjde.

   Præsentationer:
   • "Vores barndom med cerebral parese – refleksioner, erfaringer og tanker om at involvere børn i terapi", Olivia Dahl Nielsen, Sociolog, Elsass Foundation
   • "Barnets indflydelse i praksis – resultater af en litteraturgennemgang omkring barnets indflydelse omkring at sætte terapeutiske mål og vælge interventioner", Lene Weber, Udviklingsfysioterapeut, Rigshospitalet
   • "Kan børn lave deres egne mål for behandling?", Lena Krumlinde Sundholm, Associate Professor, Karolinska Instituttet
   Sprog:
   Dansk/svensk

   Oplægsholdere:
   • Olivia Dahl Nielsen, Sociolog, Elsass Foundation. 
    Olivia er ung sociolog, der er uddannet fra Københavns Universitet og arbejder nu som projektmedarbejder ved Elsass Fonden. Olivia har cerebral parese og har holdt oplæg og udgivet en række artikler som omhandler det med at leve med en funktionsnedsættelse. Olivia er en velformuleret og inspirerende foredragsholder og en stærk advokat for voksne og børn med funktionsnedsættelser. 
     
   • Lene Weber, Udviklingsfysioterapeut, Rigshospitalet. 
    Lene er uddannet fysioterapeut, ansat på Rigshospitalet og har klinisk erfaring som pædiatrisk fysioterapeut i hospitalsregi siden 2006. Hendes erfaring med vurdering og behandling af børn dækker specialerne neuropædiatri, neonatal intensiv, onkologi, hjertekirurgi og traumatisk hjerneskade. Hun har særlig interesse i inddragelse af patienter og pårørende, samt tværfagligt samarbejde. Lene er uddannet Cand. Scient. San i 2019 og arbejder aktuelt som udviklingsfysioterapeut på Rigshospitalet, med særligt fokus på udvikling af pædiatrisk fysioterapi.
     
   • Lena Krumlinde Sundholm, Associate Professor, Karolinska Instituttet. Lena er certificeret ergoterapeut i pædiatrisk habilitering og lektor ved Karoloinska Institutet i Stockholm. Siden hendes ph.d. i 2002 har hun haft fodfæste i klinisk praksis og inden for forskning. En af hendes forskningsinteresser har været målrettet træning og udvikling af målemetoder, der kan give børn en stemme, når det kommer til at identificere mål og evaluere effekterne af målrettet træning.
   Moderator:
   Derek Curtis

   Ansvarlig: 
   Derek Curtis
    
    
  • 09:55 - 10:40 On the other hand… - a functional perspective on bimanual performance
   Beskrivelse
   This presentation will focus on applying a functional perspective on hand function assessments in particularly children and adults with hemiparesis.

   In most everyday activities we need to use both hands together; however, to evaluate hand function in children with cerebral palsy (CP) or with adults with acquired hemiparesis, most tests assess each hand separately using a specific set of actions. During the last decades, the Assisting Hand Assessment (AHA) has introduced another concept. This is to assess the spontaneous use of the hands in an engaging age appropriate activity, which naturally elicits the use of both hands.

   In this talk the underlying concept of the different assessments, purpose, clinical relevance and evidence of psychometric properties will be presented of the AHA for children with unilateral CP (age 8 months -18 years): the Mini-AHA, the Kids-AHA and the Ad-AHA, and for Ad-AHA Stroke. Information and demonstration will be provided also for the Hand Assessment for Infants (HAI) (age 3-12 months) and for the Both Hands Assessment (BoHA) for children with bilateral CP (age 8 months to 12 years). Pros and cons of all instruments will be discussed.

   Learning objectives
   After attending this talk the participants will:
   • Know the concept of functional bimanual performance in people with a unilateral upper limb impairment
   • Understand what information is gained from the different AHA-tests
   • Understand what psychometric properties are important for different test purposes
   Format
   Presentations and discussions based on video examples.
   Interactive participation will be encouraged.

   This presentation will focus on applying a functional perspective on hand function assessments in particularly children and adults with hemiparesis

   Sprog: 
   Engelsk

   Oplægsholder:
   Lena Krumlinde Sundholm, Associate Professor, Karolinska Instituttet. 
   Lena er senior ergoterapeut i pædiatrisk habilitering. Siden sin ph.d. i 2002 har hun holdt en fod i klinisk praksis og en inden for forskning. En af hendes forskningsinteresser har været udvikling og klinisk implementering af vurderinger af funktionel håndbrug, hvilket resulterede i Assisting Hand Assessment (AHA) for mennesker med unilateral cerebral parese fra 3 måneder til voksenalderen. Lena har også været involveret i udviklingen af Manual Ability Classification System (MACS) og CHEQ-spørgeskemaet, og i oversættelse og / eller kulturel validering af PEDI-CAT samt Perceived Efficacy and Goal Setting system (PEGS), CAPE og PAC, som facilitere målsætning og patientcentreret praksis. Lena er også engageret i styregruppen for det svenske register og opfølgningsprogram CPUP og er stolt over at være en international samarbejdspartner med Can-Child-forskergruppen.

   Moderator:
   Derek John Curtis

   Ansvarlig:
   Derek Curtis
    
    
Cookies policy