• Charlotte Krog

  Fysioterapeut, Master i Trivsels- og Ressource psykologi med afsæt i Positiv Psykologi, Recovery Institute

  I tillæg til mange års erfaring som praktiserende fysioterapeut, klinikejer og underviser, har Charlotte Krog en Master i Trivsels- og Ressource psykologi med afsæt i Positiv Psykologi.
  Hun er faculty og Board member hos Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi (DS-MDT) og Co-founder i Recovery Institute.

  Charlotte har gennem flere år i sin behandling af mennesker med muskuloskeletale problemstillinger anvendt data og scoringsredskaber til måling af BioPsykoSocial, Mestrings- og Samarbejdsalliance parametre, således at hun ved hjælp af formativ assessment sikrer en helhedsorienteret tilgang med patienten i centrum og fokus rettet på patientens mål, forventninger, ressourcer og muligheder.

   

  Taler til følgende sessioner
  • 12:10 - 13:10 Klædt på til fremtiden?
   Beskrivelse
   Er danske fysioterapeuter klædt på til fremtiden?
   I denne fællessession dykker vi ned i en diskussion om, hvorvidt vi er klædt på til fremtiden. Til fremtidens patienter, til fremtidens teknologiske løsninger og udfordringer samt til fremtidens relationsarbejde.

   Med udgangspunkt i en analyse af fremtidens patienter, ser vi på hvilke udfordringer og krav, det stiller til fremtidens fysioterapeuter. Den demografiske udvikling, der byder bl.a på flere ældre og flere mennesker med handicap eller kroniske lidelser, vil sætte systemet under pres. Derudover vil generationernes forskelligartethed, deres forventninger, behov og tilgange til sundhedsvæsenet, gøre at fysioterapeuterne muligvis er nødt til at gentænke deres tilgang og strategier ift patienterne.

   Måske er teknologien, data eller robotter fysioterapeuternes banemænd eller måske fagets redning.  Vi dykker ned i, hvad vi kan forvente os af teknologien i den nærmeste fremtid ,og diskuterer i hvilken grad teknologien vil understøtte, overtage eller udfordre fysioterapeuternes arbejdsopgaver.
   • Kan vi blive klogere og dygtigere til vores arbejde gennem data og teknologier?
   • Er der faldgrupper og overvejelser, vi allerede bør gøre os i dag?
   • Hvad efterlader teknologien sig til fysioterapeuterne?
   • Er det relationsarbejdet, der bliver fremtidens kernekompetence for danske fysioterapeuter?
   • Hvis ja, er vi så klar og dygtige nok til at påtage os denne opgave, eller skal der mere til?
   Vi ser på, hvordan man kan skærpe det relationelle arbejde og finde ind til kernen i den mellemmenneskelige interaktion.

   Sprog:
   Dansk

   Oplægsholdere:
   • Thomas Nørmark
   • Charlotte Krog
   • Marianne Levinsen

   Moderator:
   Simon Bondo Povlsen, Danske Fysioterapeuter
Cookies policy