• Michael Smærup

  Lektor, VIA University College, Århus

  Michael Smærup er fysioterapeut, Lektor og PhD ved VIA University College.
  Michael er tilknyttet Efter- og Videreuddannelsen og Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi, Program for Aldring. Han har både en solid klinisk erfaring fra klinikverdenen samt stor forskningsmæssig erfaring fra både Aarhus Universitet og VIA.

  Det kan desuden nævnes, at Michael sidder med i bestyrelsen for Danske Fysioterapeuter i Region Midt samt er valgt ind i Repræsentantskabet. 

  Taler til følgende sessioner
  • 08:00 - 08:45 Vestibulær dysfunktion og rehabilitering - Nationalt netværk for fysioterapeuter
   Formål:
   Fremme viden* om og brug af vestibulær rehabilitering i fysioterapi samt styrke evidensbaseret praksis i fysioterapeutisk intervention til borgere med vestibulær dysfunktion.
   *Viden rettes mod både borgere/patienter, fysioterapeuter og sundhedsfaglige samarbejdspartnere.

   Målgruppe for netværket:
   Fysioterapeuter med interesse indenfor vestibulær udredning og rehabilitering

   Mission 1: Flere borgere får lettere (og billigere) adgang til udredning og behandling/intervention på højt fagligt niveau
   Mission 2: Vestibulær rehabilitering bliver en fast del af grunduddannelsen til fysioterapeut
   Mission 3: Skabe mulighed for at blive specialist eller certificeret kliniker indenfor vestibulær rehabilitering

   Ideer til indhold/aktiviteter:
   • Erfagrupper/møder med intern viden deling og undervisning
   • Afholdelse af kurser
   • Webinarer
   • E-lærings platform (fx finansieret gennem ansøgning til Danske Fysioterapeuter / samarbejde med eller forankring i DSF)
   • Bindeled til og ”oversættelse” af forskning
   • ”Central” kommunikation med og til samarbejdspartnere (fx sundhed.dk)
   • Overblik over hvor der er adgang til vestibulær rehabilitering
   • Viden om eller oplæring i brug af ”udstyr” til diagnosticering / måling af effekt
   Forslag til struktur:
   • 1 årligt heldagsmøde med tid (ligeligt) fordelt på modtagetid, deletid og fri netværkstid (inspireret af https://www.fysio.dk/radgivning-regler/karriere-ognetvaerk/redskaber-til-at-skabe-professionelle-netvark/skab-energi-og-variationpa-netvarksmoder)
   • Beskrivelse og facebookgruppe på fysio’s netværkside
   • 1 tovholder (indhold på møder, facilitere møder og modtage nye medlemmer) og 1 ”sekretær” (indbydelse/dagsorden og referater) og evt 1 reserve/hjælpe tovholder (evt. facebook og web ansvarlig) – Kunne samlet kaldes en styregruppe?
   • Gratis medlemskab men betaling af forplejning og evt. oplægsholder til møder eller medlemskab betalt via kontingent til fysio??
   Foreløbig plan:
   Der afholdes møde i forbindelse med DF fagkongres 2022 fredag d. 18.03.22 kl. 08.00- 08.45 med følgende dagsorden:
   1. Registrering af deltagere
   2. Information om og evt. revidering af netværkets formål og missioner
   3. Etablering af struktur og dagsorden fremadrettet
   4. Etablering af styregruppe
   5. Evt.
   Meld gerne tilbage på nedenstående kontaktoplysninger hvis du forventer at dukke op til mødet.

   Kontaktoplysninger:
   Jane Østergård Lundbæk, jaol@kolding.dk
   Mette Lund, mette@lundneurofys.dk
   Michael Smærup, mism@via.dk
   14:45 - 15:30 Vestibulær dysfunktion
   Beskrivelse
   Specialist talk og introduktion til vestibulær dysfunktion herunder anatomi, fysiologi og definitioner. Derudover orientering omkring basale og specifikke undersøgelsesmetoder af patienten, samt hvordan behandlingen kan udformes.

   Denne specialist talk lægger op til de efterfølgende workshops med fokus på tre forskellige tilstande/patologier i forhold til vestibulær dysfunktion: Geriatri, neurologi og hjernerystelse.

   Specialisttalk afvikles som teoretisk oplæg til emnet ”Vestibulær dysfunktion”. Der vil være en kort introduktion og opsamling ved moderator. Der er kun plads til enkelte opklarende spørgsmål fra publikum til sidst. Overgang fra specialisttalk til workshops, faciliteres af moderator.

   Sprog:
   Dansk

   Oplægsholder:
   Michael Smærup, fysioterapeut, lektor og ph.d ved VIA University College.

   Se præsentation

   Moderator: 
   Michael Vaad Kristensen, fysioterapeut, MR, lektor UCL Odense

   Ansvarlig:
   Michael Vaad Kristensen 
    
            
    
    
Cookies policy