• Ann Cools Cools

  Fysioterapeut, Ph.d., Department of Rehabilitation Sciences, Ghent University

  Ann Cools er en rutineret underviser, forsker og kliniker. Hun arbejder ved Department of Rehabilitation Sciences, Ghent University, Ghent, Belgium. Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Københavns Universitetshospital Bispebjerg og Frederiksberg, Bispebjerg.

  Ann Cools ekspertise er centreret omkring skuldergenoptræning generelt og skapulainvolvering i skulderpatologi og sportsrehabilitering i særdeleshed. Forskningsmetoderne er bl.a. EMG-analyse af scapulær muskelrekruttering, 3D-analyse af scapulær adfærd, screeningsprotokoller for skadesforebyggende muskuloskeletale tilpasninger hos overheadatleter og kliniske undersøgelser inden for skulderrehabilitering.

  Taler til følgende sessioner
  • 09:55 - 10:40 Exercise prescription for shoulder rehabilitation: translating research into clinical practice
   Beskrivelse
   Clinical Reasoning and decision-making regarding exercise prescription in a patient with shoulder pain depends upon many variables.
   These variables are partially “exercise- based”:
   • What is the goal of the exercise?
   • Do we want to increase flexibility, strength, muscle balance, motor control or functional performance?
   • What is the biomechanical effect -in terms of kinematics or muscle activity patterns- of a specific exercise?, but also “patient-based” -what is the psychosocial context of my patient?
   • How can I increase the patient’s adherence to the program and his/her self-efficacy?
   In the shared decision making, it is a challenge for the physiotherapist to incorporate all possible variables into an optimal exercise program for the individual patient, considering the complexity of the patient, his/her pathology, and his/her behavioral context. 

   Sprog:
   Engelsk

   Oplægsholder:
   Ann M. Cools

   Se præsentation

   Moderator:
   Birgitte Hougs Kjær, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Københavns Universitetshospital, Bispebjerg og Frederiksberg

   Ansvarlig
   Birgitte Hougs Kjær, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Københavns Universitetshospital, Bispebjerg og Frederiksberg
   10:40 - 11:25 Rotatorcuff disorders: exercise and pain
   Beskrivelse
   Kernebudskaber
   •    Hvordan belastes senevævet under skuldertræning?
   •    Hvad har vi lært fra forskningen?
   •    Hvilke øvelser vil jeg vælge for specifikt at belaste eller aflaste rotatorcuff-senerne?
   •    Hvordan instruerer jeg patienter i at tillade smerter under skulderøvelser?

   Indhold
   Rotatorcuff tendinopati er hyppig med en forekomst på 14% i den generelle befolkning i den erhvervsaktive alder. Genoptræning med målrettet skuldertræning betragtes som en effektiv behandling til reduktion af smerter og handikap ved symptomgivende rotatorcuff tendinopati. Undersøgelser af skulderøvelser rapporterer dog modsatrettede synspunkter om, hvorvidt man bør tillade eller undgå smerter baseret på belastning af senevævet. Imidlertid er det konsensus, at patella- og achilles senevævet heler bedre ved at blive belastet (trænet med en grad af smerte).

   En nyere litteraturgennemgang af elektromyografi (EMG) -undersøgelser i normale skuldre og en ny undersøgelse af EMG -analyse under almindeligt anvendte skulderøvelser, har hjulpet med at informere om øvelsesvalg i skuldertræningen.

   Hovedforfatteren fra det nye studie om EMG-analyse og forskningsfysioterapeut, som forsker i rotatorcuff tendinopati og senelastning, vil inddrage deltagerne aktivt i en meget praktisk gennemgang af træningsvalg indenfor skuldergenoptræning.

   Vi sørger for, at alle deltagere udstyres med theraband og medicinbolde og vi vil hjælpe klinikere i deres kliniske ræsonnering, uddybe de kliniske implikationer og afslutningsvis understrege vores take-home-message. Vi vil henvise til yderligere materiale, der kan læses efterfølgende.

   Sprog:
   Engelsk

   Oplægsholdere:
   Ann M Cools, Department of Rehabilitation Sciences, Ghent University, Ghent, Belgium. Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Københavns Universitetshospital, Bispebjerg og Frederiksberg.
   Birgitte Hougs Kjær, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Københavns Universitetshospital, Bispebjerg og Frederiksberg.

   Se præsentation

   Moderator
   Birgitte Hougs Kjær

   Ansvarlig: 
   Birgitte Hougs Kjær
Cookies policy