• Daniel Santa Mina

  Associate professor, University of Toronto

  Daniel Santa Mina har baggrund i krydsfeltet mellem fysioterapi, psykologi og træningsfysiologi. Hans forskning har beskæftiget sig med fysiologiske, funktionelle og psykosociale effekter af træning før-, under- og efter kræft, og i de senere år med et særligt fokus på prehabilitering generelt. Meget af hans forskning har desuden handlet om trænings effekt på knogletæthed, men han har også et stort engagement i forskningsprojekter der undersøger implementering af træning i kræftforløbet. Han er Associate professor og leder af et forskningslaboratorie ved University of Toronto i Canada.

  Taler til følgende sessioner
  • 09:55 - 10:40 Surgical Prehabilitation: from evidence to clinical practice
   Beskrivelse
   • Define prehabilitation and relevant evolutions in conceptual frameworks and rationale
   • Provide an overview of the evidence related to prehabilitation
   • Discuss practice and implementation considerations for surgical prehabilitation
   Surgery is the therapeutic foundation for many injuries and pathologies; however, many patients can experience peri- or postoperative complications that result in lengthy hospital stays, prolonged rehabilitation, and increased healthcare costs.  The risk of poor surgical outcomes is higher for patients who enter the operating room in poor health. Strategies to optimize health prior to surgery are referred to as prehabilitation, or prehab, and aim to reduce surgical risk and improve overall health outcomes in the pre, peri, and postoperative period.

   A growing and compelling evidence-base supports prehabilitation prior to many surgeries with benefits that include improved pre- and postoperative functional capacity, reduced surgical complications, and reduced healthcare costs. While the evidence grows, so do calls for action towards implementing prehabilitation into standard of care as well as guidance for doing so. The objectives of this presentation are to review the definitions and evidence for surgical prehabilitation, and discuss perspectives in implementation into clinical programming. 

   Sprog:
   Engelsk

   Oplægsholder:
   Daniel Santa Mina

   Se præsentation

   Moderator:
   Gunn Ammitzbøl
   Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi 

   Ansvarlig:
   Gunn Ammitzbøl, Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi 
    

    
   14:45 - 16:15 Træning til ældre med kræft
   Beskrivelse
   • Hvad er den nyeste evidens inden for træning til ældre med kræft?
   • Hvilken effekt har træning til ældre med kræft på livskvalitet, symptomer og bivirkninger?
   • Hvordan kan jeg som fysioterapeut træne og tilrettelægge rehabilitering til ældre med kræft der modtager behandling?
   • Hvordan optimerer jeg som fysioterapeut den ældre kræftpatient inden operation?
   Omkring 44 procent af de danskere, der får stillet diagnosen kræft er fyldt 70 år. Inden for de næste 20 år forventes antallet at stige til mere end 50 procent, da vi lever længere og risikoen for kræft stiger med alderen. Derfor er denne gruppe af patienter/borgere nogen som fysioterapeuter ofte møder i klinisk praksis, og i fremtiden vil møde endnu flere af.

   Ældre med kræft er komplekse, fordi de ofte har flere andre problemstillinger end kræft, og der mangler viden om, hvordan vi bedst behandler dem. De senere år har der derfor været et øget fokus på forskning inden for rehabilitering herunder træning som tilbud til ældre med kræft bl.a. før og under behandling. Med viden om, hvordan vi som fysioterapeuter bedst kan tilrettelægge og gennemføre træning til denne patientgruppe før og under behandling, kan vi være med til at hjælpe de ældre til en bedre dagligdag og øget livskvalitet. Symposiet vil derfor belyse dette.

   Præsentationer:
   • Daniel Santa Mina: Vil, med udgangspunkt i sin egen forskning, fortælle om prehabilitering til ældre med kræft. Herunder hvad formålet er, hvilken effekt kan det have og hvordan kan det tilrettelægges.
   • Marta Kramer Mikkelsen: Vil præsentere erfaringer om effekt og gennemførbarhed fra et randomiseret kontrolleret forsøg om træning og støtte til ældre patienter med fremskreden pancreas-, galdevejs- og ikke-småcellet lungekræft under onkologisk behandling.
   • Høgni Hammershaimb Andersen: Vil præsentere resultaterne fra et litteraturstudie til patienter med brystkræft i systematisk behandling, hvor det bl.a. er blevet undersøgt om effekten af træningsinterventionerne er forskellige ift. om gennemsnitsalderen på deltagerne i studierne er over eller under 60 år.
   Sprog:
   Engelsk

   Oplægsholdere:
   • Daniel Santa Mina, exercise physiologist, PhD, associate professor, University of Toronto, Canada
   • Høgni Hammershaimb Andersen, Cand.scient. fys., PhD-stud., Herlev og Gentofte Hospital, Denmark
   • Marta Kramer Mikkelsen, cand.scient.san., Ph.d, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev og Gentofte Hospital
   Se præsentation

   Moderator: 
   Kira Bloomquist

   Ansvarlig: 
    
Cookies policy