• Kristian Thorborg

  Professor, Amager-Hvidovre Hospital og Københavns Universitet

  Kristian Thorborg er idrætsfysioterapeut og professor ved Ortopædkirurgisk afdeling og Fysio-Ergoterapeutisk afdeling Amager-Hvidovre Hospital og Københavns Universitet. Han har både en klinisk praktisk og forskningsmæssig akademisk karriere. Han har siddet i flere forskellige nationale og internationale uddannelsesudvalg og organer med betydning for fysioterapifagets udvikling. Kristian Thorborg er samtidig praktiserende fysioterapeut med klinisk hverdag og vil bruge dette til at sikre, at keynoten fokuserer skarpt på klinisk relevans. Keynoten giver eksempler på, hvordan faglig udvikling og forskning i dag udmøntes i praksis, og hvor der er plads til ændringer og/eller forbedringer. Kristian Thorborg har i perioden 2017-2021 været henholdsvis Vicepræsident og Præsident for Den Internationale Sportsfysioterapi Organisation IFSPT.

  Taler til følgende sessioner
  • 17:35 - 18:20 Fremtidens Fysioterapeut - Hvor skal vi hen du?
   Beskrivelse
   Formål: 
   At give tilhørerne et indblik i, hvordan fremtidens fysioterapeut og fysioterapeutfaget kommer til at se ud.

   Professor Kristian Thorborg vil tage udgangspunkt i sin egen kliniske, uddannelses- og forskningsmæssige karriere og give bud på i hvilken retning vores fag skal bevæge sig for at følge med tiden i et vidensamfund med fart på. Denne keynote stiller skarpt fokus på forskellen mellem det at være fysioterapeut og så faget fysioterapi, som kritiske røster har udtalt var enden nær. Men er det virkelig så slemt? 

   Keynoten vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
   • Er fysioterapeuters fag og fremtid under pres -  eller er det en naturlig del af den evidensbasede tilgang som faget selv har igangsat og som udgør hjørnestenen i den måde, hvorpå fysioterapeuter indgår i sundhedsvæsenet i dag og i fremtiden?
   • Er den traditionelle evidensbaserede tænkning for simpel en model at hænge en hel professions hat på?
   • Hvad er forskellen på evidensbaseret praksis og praksis-baseret evidens - og er der plads til begge dele i sundhedsvæsenet?
   Oplægsholder:
   Kristian Thorborg

   Moderator:
   Lars Henrik Larsen

   Ansvarlig:
   Thomas Bandholm
    
  • 14:45 - 16:15 Boldspil og sundhed - hvad har det med fysioterapeuter at gøre?
   Beskrivelse
   Sundhedsmæssige og fysiologiske aspekter ved boldspil på tværs af aldersgrupper er veldokumenterede og er de senere år både blevet videnskabeligt undersøgt og forsøgt implementeret. Denne form for fysisk aktivitet indeholder dog en indbygget risiko for skader, også de mere alvorlige, og fysioterapeuter som arbejder i krydsfeltet mellem fysisk aktivitet, sundhedsfremme og skadesforebyggelse er derfor oplagte som fremtidige ambassadører og sundhedsprofessionelle indenfor dette område.

   Symposiet vil inkludere god tid til en diskussion om fysioterapeuters mulige rolle og potentialet for professionen i forhold til at få allerede eksisterende kvalifikationer og kompetencer i spil indenfor et fagområde der handler om national sundhed, samt forebyggelse af skader og sygdom. 

   Diskussion vil foregå i plenum og de enkelte foredragsholderes forskellige sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige baggrund vil forhåbentlige give fysioterapeuter et mere multidisciplinær og nuanceret indblik i hvordan fysioterapeuters virke kan indtænkes indenfor boldspil og fysisk aktivitet i samspil med andre faggrupper, samt på tværs af alders- og diagnose grupper. 

   Alle foredragsholdere er anerkendte nationale og internationale forskere indenfor området, men stor interesse og virke indenfor sundhedsfaglig implementering og klinisk praksis.

   Præsentationer:
   • Introduktion - Hvad har boldspil med fysioterapeuter at gøre? Professor Kristian Thorborg
   • Boldspil som sundhedsintervention! Professor Peter Krustrup
   • Er det nu også sundt med alt det boldspil? Professor Mette Zebis
   • Hvordan implementeres boldspil som sundheds intervention bedst mulig? Professor Julie Midtgaard
   Sprog:
   Dansk

   Oplægsholdere:
   • Professor Kristian Thorborg, Ortopædkirurgisk afdeling og Fysio-Ergoterapeutisk afdeling Amager-Hvidovre Hospital, Københavns Universitet
   • Professor Peter Krustrup, Institut for Idræt og Biomekanik, forskningsenheden Sport og Sundhed, samt Danish Institute for Advanced Study (DIAS), Syddansk Universitet 
   • Professor Mette Zebis, Institut for Terapeut- og Jordemoderuddannelser, Københavns Professionshøjskole & Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet
   • Professor Julie Midtgaard, Psykiatrisk Center Glostrup & Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
   Se præsentation

   Moderator:
    
   Lars Damsbo

   Ansvarlig: 
   Kristian Thorborg


    
Cookies policy