• Lene Vase

  Psykolog, dr. Med  og professor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

  Lene Vase forsker til dagligt i hvordan forventninger og relationen til behandleren bidrager til den samlede behandlingseffekt hos personer der lider af kronisk smerte. Hun undersøger dette i forhold til farmakologiske behandlinger og en lang række af ikke-farmakologiske behandlinger såsom operationer, dybdehjernestimulering, akupunktur, psykoterapi og musik.

  Taler til følgende sessioner
  • 14:15 - 15:00 Non-specifikke faktorer i fysioterapi
   Beskrivelse
   En indføring i, hvordan såkaldte non-specifikke faktorer så som behandlingskonteksten, patient-behandler relationen og patientens forventninger kan bidrage til den samlede behandlingseffekt af f.eks. fysioterapi. Den nyeste forskning inden for hver af disse faktorer vil blive gennemgået, og der vil blive lagt op til en diskussion af, i hvilket omfang disse faktorer kan forklare effekten af fysioterapi, og på hvilke måder de kan optimeres i klinisk praksis på en etisk forsvarlig måde.

   Sprog:
   Dansk

   Oplægsholder:
   Lene Vase

   Se relevante artikler
   Se relevante artikler


   Ansvarlig: 
   Marius Henriksen
   15:15 - 16:45 Placebo i klinisk praksis - ven eller fjende?
   Beskrivelse
   Kernebudskaber/centrale spørgsmål:
   -    Hvad er placebo, og hvordan anvendes det i videnskabelige studier?
   -    Er fysioterapi bedre end placebo?
   -    Hvordan opstår placebo?
   -    Hvad er placebo i den kliniske hverdag, og kan man bruge det aktivt?

   Dette fokuserede symposium vil opdatere fysioterapeuter på seneste viden om placebo i fysioterapi - både i videnskabelige studier og i klinisk praksis.

   Det placebokontrollerede, randomiserede kontrollerede forsøgsdesign er almindeligt anerkendt som guldstandarden til dokumentation i sundhedsvæsenet. Alligevel er fænomenet placebo kontroversielt, bl.a. i relation til etik, underliggende mekanismer og endda om der overhovedet findes placebo. I modsætning til placebotabletter, som kan konstrueres ved blot at fjerne den aktive ingrediens, er fysioterapi ofte mere kompleks med mange komponenter der ikke let kan adskilles. Dette understreger problemet med at adskille aktive komponenter i fysioterapi fra øvrige komponenter. Ikke desto mindre er det velkendt at bl.a. relationen mellem patient og behandler, forventninger, viden, kultur og mange andre faktorer kan skabe positive effekter, der kan er svære at adskille fra effekten af den givne fysioterapi.

   I dette symposium vil vi indføre tilhørende i den nyeste viden om teoretiske, videnskabelige og klinisk praktiske aspekter af placebo relateret til fysioterapi. Fokus vil være på muskuloskeletale lidelser.

   Foredragsholderne beskæftiger sig med klinisk forskning, og vil sætte oplæggene i en klinisk kontekst.

   Præsentationer:
   Der vil være 4 foredrage der belyser området fra forskellige vinkler:
   1. Robin Christensen (20 min): Placebo - teori og anvendelse i videnskabelige studier.
   2. Elisabeth Bandak (20 min): Placebo i fysioterapiforskning - gennemgang af litteraturen.
   3. Lene Vase (20 min): Placebo - forventninger, relation, og kontekst.
   4. Cecilie Bartholdy (10 min): Placebo i fysioterapi - hvordan jeg bruger det.
   5. Paneldiskussion og spørgsmål fra salen (20 min).
   Sprog:
   Dansk

   Oplægsholdere:
   • Professor i biostatistik og klinisk epidemiologi Robin Christensen, Parker Instituttet, Bispebjerg Frederiksberg Hospital og Syddansk Universitet. 
   • Postdoc Fysioterapeut, PhD Elisabeth Bandak, Parker Instituttet, Bispebjerg Frederiksberg Hospital og Syddansk Universitet. 
   • Professor i psykologi Lene Vase, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 
   • Postdoc Fysioterapeut, PhD Cecilie Bartholdy, Parker Instituttet, Bispebjerg Frederiksberg Hospital og Syddansk Universitet
   Moderator: 
   Marius Henriksen, Professor i fysioterapi, PhD, Parker Instituttet, Bispebjerg Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet

   Ansvarlig: 
   Marius Henriksen
Cookies policy