• SYNCSENSE ApS

  SYNCSENSE™ er en livsforbedrende digital træningsteknologi til fysisk og kognitiv VR-træning af samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap. VR-løsningen er et nyt redskab som terapeuter og plejepersonale kan anvende til at gøre træning sjov og motiverende. I dag har tusindvis af patienter og borgere muligheden for at VR-træne og komme på virtuelle naturoplevelser mens de er indlagt på hospitaler, midlertidige døgndækkede rehabiliteringspladser, plejecentre og bo- og neurorehabiliteringscentre.

  SYNCSENSE™ skaber værdi på følgende måde:
  1) Genbruger og optimerer udnyttelsen af det eksisterende ”kedelige” træningsudstyr uden dyr og tidstung omstilling.
  2) En simpel og nem-at-betjene intervention, som gør træning sjov og motiverende. Kan anvendes med og uden personalets opsyn.
  3) VR-træning kan dokumenteres i EPJ (fx SP) og data compliance kan automatisk monitoreres til effektmålinger og kvalitetsikring. 


  Sansestimulerende og socialt engagerende VR-træning er en meningsfuld og motiverende oplevelse, som hjælper ældre og mennesker med handicap med at blive mere selvhjulpne og har en positiv effekt på humør, helbred og livskvalitet. VR-løsningen genbruger og optimerer udnyttelsen af det eksisterende ”kedelige” træningsudstyr uden dyr og tidstung omstilling. Det er en simpel og nem-at-betjene intervention, som gør træning sjov og motiverende. VR-træning understøtter samtidigt sundhedspersonalet i at løse kerneopgaven på en lettere og smartere måde, så ressourcerne kan blive brugt der, hvor der er mest brug for dem.

  Vi er vokset til at være den største VR-platform for rehabiliteringsindsatser i Danmark og sandsynligvis også i Europa. Som de eneste i verden kombinerer vi træningsudstyr (fx cykler og elliptiske træningsmaskiner) med sansestimulerende og socialt engagerende VR, som er nemt og let at bruge af sundhedspersonalet. VR-løsningen er designet til at understøtte pleje- og rehabiliteringsindsatser på en ny og smart måde for mennesker hvis sundhed forværres alvorligt som konsekvens af fysisk inaktivitet og social isolation.

  Vores ambition er at udvikle verdens bedste evidens-baseret VR-terapi til forebyggelse og behandling af sygdomme relateret til fysisk inaktivitet og alderdom. Derigennem vil vi skabe en bedre hverdag for samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap såvel for deres familier og sundhedspersonalet


  +20 Partnere VR-træner dagligt deres patienter og borgere
  +200 Sundhedspersonale er grundigt oplært i VR-løsningen
  +35.000 VR-træninger er gennemført af patienter og borgere
   

   

Cookies policy