• Fit&Sund


  BROEN“ FRA FITNESS TIL SUNDHED OG FREMTIDENS SUNDHEDSSEKTOR

  Vores mål er, at vores fitness- og sundhedshuse i høj grad skal repræsentere fremtidens sundhedssektor, hvor fysisk aktivitet og træning for alle aldersgrupper opprioriteres og placeres som centrum og forbindelsesled mellem behandlere og andresundhedsfaglige aktører. Vi har siden 2011 oplevet, at både demografisk udvikling og sundhedspolitiske prioriteringer øger efterspørgslen på vores grundlæggende forretningsidé om at samle og skabe samspil mellem trænings- og sundhedsprofessionelle.

  FIT&SUND KÆDEN

  Vores kæde har lokalt ejerskab. Hvert hus er ejet af en lokal eller regional ejer og ikke af Fit&Sund FIT&SUND FIT&SUND
  Danmark – men vi har som klar ambition at koordinere og udføre flest mulige af vores indsatser og tiltag i fællesskab. Både hvad angår kædekoncepter, hvor Fit&Sund Danmark er tovholder, men også i form af kollegialt samarbejde direkte mellem Fit&Sundhusene. Kædens lokale ejere oplever derfor at være en del af et fagligt og forretningsmæssigt ambitiøst fællesskab og ét landsdækkende team, hvor kædens franchisetagere altid står klar med sparring og en hjælpende hånd til hinanden. I Fit&Sund Danmark-perspektiv er husenes lokale ejere kædens partnere, hvis kollegiale partnerskab med hinanden og med Fit&Sund Danmark er forudsætning for opnåelse af vores fælles målsætninger

  GRØN PROFIL

  Det er vores ambition at blive landets grønne fitness- og sundhedsudbyder. Det forudsætter en grøn omstilling af vores forbrug af energi, plastik,papir, m.v. samt løbende vedligeholdelse af vores udstyr og rammer udfra et grønt syn.

  Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Cookies policy