• Cobi Rehab

  Hvem er vi?
  Cobi Rehab har specialiseret sig i 24-timers positioneringsløsninger til mennesker med behov. Vi udvikler, forhandler og tilpasser hjælpemidler, der forbedrer funktionsniveauet og livskvaliteten for borgere på fx plejehjem, hospice, institutioner, hospitaler og i hjemmeplejen. De forskellige løsninger til positionering gavner også det sundhedsfaglige personales arbejdsmiljø, blandt andet fordi der er tænkt i færre løft, bedre greb, indstillingsmuligheder og - højder, brugervenligt design og forståelige brugervejledninger. Cobi Rehab har fire ansatte terapeuter, som til sammen dækker hele Danmark. Du kan finde deres telefonnumre på vores website og kontakte dem direkte på telefon og e-mail. 

  Fem fagområder
  Vores hjælpemidler er altid tilpasset den enkelte borger og baseret på værdighed og solid viden om hjælpemidler inden for de fem fagområder: bariatri, demens, geriatri, neurologi og palliation.

  Gratis undervisning Vi deler gerne vores specialiserede viden med dig og dine kolleger. Men vi ved godt, at I har travlt i hverdagen og ikke altid kan deltage på temadage og kurser ude i byen. Derfor kører vi også ud og underviser gratis på jeres arbejdsplads uanset sted. 

  Undervisningen er uforpligtende, gratis og praksisnær, og vi underviser både ud fra de hjælpemidler I har, og ud fra de produkter vi har. Undervisningen handler om lige præcis dét, I har brug for at vide mere om. Så vælg jeres faglige udfordring, hav gerne et par konkrete borgere i tankerne - og giv derefter jeres lokale konsulent et kald. 
   

Cookies policy