• Gads Forlag

    Gads Forlag, den sundhedsfaglige redaktion, udgiver lærebøger og digitale læremidler til sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi lægger stor vægt på faglighed og didaktik, samt stiler altid efter at reducere kompleksiteten og skabe overblik, så det svære indhold bliver tilgængeligt og forståeligt.

    Her på konferencen er der selvfølgelig lagt vægt på bøger til fysioterapeuter – både til grund-, efter- og videreuddannelsen samt tværfaglige udgivelser.

    Alle vores bøger udarbejdes i et tæt samarbejde med de dygtigste forfattere fra uddannelserne og praksis, således at bøgerne altid er med den nyeste viden og fremtidssikret.
     

Cookies policy