• Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi

    +45-20628899

    Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi, i daglig tale ’SMOF’, har til formål at sikre, at smerte bliver en prioriteret del af fysioterapeuters kompetencer. Selskabet samler derfor viden om forskellige aspekter af smerte ud fra en bio-psyko-socio-kulturel forståelse og formidler det på forskellig vis til fysioterapeuter. SMOF samarbejder bredt nationalt og internationalt med både mono- og tværprofessionelle smerteorganisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner med det formål at udbrede interessen, kendskabet og forståelsen for smerte i relation til fysioterapi.

Cookies policy