• Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi

    +45-31342494

    Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi (DSNF) har til formål at danne organisatorisk ramme om de neurofysioterapifaglige miljøer i og uden for Danmark. DSNF ønsker at bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi. Selskabet arbejder for at skabe netværk og vidensdeling mellem neurofysioterapeuter i praksis og forskning.

Cookies policy