• Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

    +45-31598777

    Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi har til formål at styrke kvaliteten af praksis samt det evidensbaserede og etiske grundlag for fysioterapi til patienter med muskuloskeletale problematikker. Det sker fagligt gennem kurser og uddannelse. Fagpolitisk søger Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF) at varetage medlemmernes interesse ved at udbrede viden om de til enhver tid bedst funderede fagkundskaber inden for muskuloskeletal fysioterapi i relevante faglige og fagpolitiske miljøer. Konkret gøres det gennem information, undervisning, kongresser, strategisk og faglig netværksdannelse, videndeling og erfaringsudveksling på sociale medier, samt tæt samarbejde med andre faglige selskaber i ind- og udland. DSMF er løbende i dialog med; Danske Fysioterapeuter, Dansk Selskab for Fysioterapi og andre fagpolitiske - og politiske organisationer med henblik på at sætte fokus på patienter med muskuloskeletale problematikker og fysioterapeuters rolle i forhold og kompetencer til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling af disse.

Cookies policy