• Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri

    +45-26582931

    Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri har til formål at danne organisatorisk ramme for det fysioterapifaglige miljø indenfor gerontologi og geriatri og dermed bidrage til visionen om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi indenfor ældreområdet. Gennem kurser og temadage, arbejder selskabet for at tilbyde medlemmerne den nyeste viden inden for fysioterapi til ældre. Således medvirker selskabet til fysioterapeutisk kvalitetsudvikling og videreformidling af forskning til glæde og gavn for den ældre patient. Selskabet udbreder kendskabet til specialiseringsordningen, koordinerer med de øvrige faglige selskaber i fysioterapi, repræsentere medlemmerne og arbejder desuden på at fungere som inspirationskilde mellem institutioner og fysioterapeuter med tilknytning til ældreområdet.

Cookies policy