• Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

    +45-27246770

    Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har til formål at kompetenceudvikle og styrke medlemmernes faglige viden og ekspertise inden for bassinfysioterapi. Det sker blandt andet gennem vidensdeling og koordinering med de øvrige selskaber i Dansk Selskab for Fysioterapi, samt ved at repræsentere medlemmerne og varetage deres faglige interesser. Gennem kurser og temadage arbejder selskabet for at tilbyde medlemmerne den nyeste viden inden for bassinfysioterapi.

Cookies policy