• Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi

    Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi (DOPF) har til formål at være et netværk af fysioterapeuter, der i deres arbejde møder onkologiske og/eller palliative patienter. Selskabet arbejder for at danne organisatorisk ramme om den specialebærende faglige gruppering med henblik på at styrke det faglige miljø og varetage medlemmernes faglige interesser. Selskabet har desuden til formål at: Bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret onkologisk og palliativ fysioterapi ved at fremme dokumentation og forskning indenfor området Forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor onkologisk og palliativ fysioterapi Medvirke til at arbejde for specialistuddannelse indenfor specialerne Koordinere med andre specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber via Dansk Selskab for Fysioterapi, således at faglige selskaber for fysioterapi trækker i samme retning, vidensdeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenligt Repræsentere medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt, idet en sådan interessevaretagelse koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi

Cookies policy