• Dansk Selskab for Fysioterapi til Voksne med Udviklingshandicap

    +45-21583421

    Dansk Selskab for Fysioterapi til Voksne med Udviklingshandicap (DSFVU) arbejder for at udbrede og udvikle kendskab til behandling og træning til voksne mennesker med udviklingshandicap.

    Selskabet består et netværk af fysioterapeuter, som i fællesskab arbejder på at dygtiggøre sig og/eller uddybe kendskabet til bestemte sygdomskategorier, behandlingsmetoder og sygdomsforebyggelse til voksne borgere med udviklingshandicap.

    Vi arbejder på at skabe et landsdækkende netværk af kompetencepersoner inden for området og fastholde faglige netværk, der sikrer kvalitet i det enkelte tilbud.

Cookies policy