14. nov. 2019

Radisson Blu Atlantic Hotel

Olav V Sør gate 3, 4005 Stavanger


Vi gjentar suksessen, og inviterer for femte året på rad
til Citykonferansen i Stavanger


Konferansen er nå godt etablert i regionen og samler eiendomsaktører fra hele regionen til en fagdag hvor vi fokuserer på bærekraftig by- og stedsutvikling.
Til fagkonferansen vil vi samle de beste foredragsholdere innen sine felt, presentere spennende caser innen by – og eiendomsutvikling for aktører i Rogaland, samt oppfordre til relasjonsbygging på tvers av nettverk.

Pris: Fagkonferansen: Kr. 4450,- CityDinner: Kr. 1500,- Alle priser eks. mva
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.
 
Nyhet: CityGlød for Rogaland vil bli kåret under konferansen! Send gjerne inn nominasjoner til juryen på konferanse@estatemedia.no
Statutter:Cityglød er en pris som gis ut til unge og lovende talenter i eiendomsbransjen som er under 40 år. De har vist engasjement og innovasjonsevne innen eiendomsfagene samt bidratt til verdiskapning i bransjen.
 

 
Konferansen arrangeres i samarbeid med: Norsk Eiendom, Smedvig Eiendom, Sparebank 1 SR-Bank, Eiendomsmegler 1 Næringseiendom,
Øgreid Eiendom og Stavanger Sentrum.

Etter fagprogrammet inviterer vi til Citybanketten med god mat og drikke, musikalsk underholdning, samt utdeling av CityGlød prisen for Rogaland 2019.

Del på sosiale medier

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Email
08:45 - 09:15
REGISTERING
09:15 - 09:30
Velkommen til Citykonferansen - Et marked i endring
09:30 - 09:50
Is sharing caring?
Prognosesenteret har gjennom sin tjeneste Future Living avdekket en rekke interessante trekk om morgendagens boligpreferanser. Sjeføkonom Nejra Macic kommer for å fortelle oss om deres nyeste funn, der de blant annet har sett på folks holdninger til boligdeling. Hun vil sette dette i kontekst med den norske eierlinja.
09:50 - 10:10
Oljenedgang har blitt til markert oppgang
 – hva er utsiktene og hvordan vil det påvirke eiendomsmarkedet?
10:10 - 10:30
Markedsrapporten

Optimismen for industribedefiter er fortsatt stigende i Stavanger regionen og forventningene til de neste 12 månedene er høye. Hvordan slår dette ut på markedet for næringseiendom ? Hvordan er utviklingen så langt i år på leiemarkedet, og hva skjer med kontorlokaler som står tomme?

Jan Inge Røyland i EiendomsMegler 1 gir dere svarene og presenterer oppdatert markedsrapport på næringseiendom for Stavanger regionen.

10:30 - 11:00
Pause
11:00 - 11:45
PANEL - Områdeutvikling Paradis
Moderator: Lars Helle, Sjefredaktør Stavanger Aftenblad

Er det nødvendig å starte en stor næringsutvikling i Paradis når det står flere hundre tusen kvm ledig på Forus. Utvikling av Paradis må også sees opp mot allerede vedtatt utbygging i Stavanger sentrum og planer i Hinna Park. Og hvordan vil denne utbyggingen påvirke omkringliggende boligbebyggelse?
 
11:45 - 12:00
Presentasjon av finalister Cityglød
Prisen gis ut til unge og lovende talenter i eiendomsbransjen som er under 40 år. De har vist engasjement og innovasjonsevne innen eiendomsfagene samt bidratt til verdiskapning i bransjen.
12:00 - 13:00
Lunsj
13:00 - 13:30
Hvordan vil WIFI 6 endre måten vi lever på?
Tiden for WIFI 6 har kommet. Hvordan vil dette påvirke oss i tiden fremover? Og hvordan endrer WIFI 6 spillereglene for den digitale utviklingen? Yang Wang fra Huawei kommer for å dele sin ekspertise rundt teknologien og hvordan vi best kan implementere den i vår hverdag.
13:30 - 14:00
Effektive løsninger og økt innsikt
Sammen med tilgjengeliggjøring og anvendelse av data, åpner teknologiske løsninger i stadig økende fart for nye og smartere måter å være i kontakt med markedet på. Hva innebærer dette for aktører med tilknytning til næringseiendomsmarkedet? Hvorfor bør du ta dette i bruk, og hvordan kan du anvende dette i din arbeidsdag?
14:00 - 14:30
Pause
14:30 - 15:15
PANEL - Et finansmarked i endring
Vi har invitert de største bankene på eiendom i regionen til paneldiskusjon. Aktuelle temaer vi vil diskutere: Hvordan vil nye type leiekontrakter påvirke bransjen? Hva er fordelene med grønne lån og økt fokus på bærekraftig eiendomsutvikling? Hvilke former for finansiering er aktuelt i dagens marked? Og hvilke muligheter og utfordringer kan vi forvente oss i dag og i tiden fremover?
 
15:15 - 15:45
Hvordan møter vi nye krav til bærekraftig energibruk?

Eiendomsforvalteres ønske om mer bærekraftig bygningsdrift, kombinert med store endringer i energimarkedet, gjør tiden moden for å utnytte teknologi for økt innsikt om våre bygg. Hvordan kan innsamling og analyse av data redusere kost og forberede oss på morgendagens krav? Noova Energi System gir oss et makroperspektiv på endringer i energimarkedet, og presenterer hvordan innsamling og analyse av data gir verdifull innsikt i bærekraftig eiendomsforvaltning.

15:45 - 16:00
Oppsummering/ avslutning
16:00 - 17:30
VorDrink
17:30 - 22:00
CityDinner

Samarbeidspartnere

Bilder fra 2018

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.