Cityprisen

Cityprisen ble etablert av Huseiernes Landsforbund og delt ut første gang i 1998. Prisen skulle skape oppmerksomhet om vellykkede eiendomsprosjekter.

Cityprisen og Citykonferansen forvaltes nå av bransjeforeningen Norsk Eiendom og Estate kunnskap. Som det fremgår av kriteriene setter Cityprisen fokus på prosjekter som er nyskapende, økonomisk vellykkede og slik utformet at de bidrar positivt til sine omgivelser.

Statutter

For å bidra til bedre bygg, byer og tettsteder og for å premiere de byggherrer som strekker seg lengre med sine nybygg eller rehabiliteringsprosjekter, kan det hvert år – i forbindelse med Citykonferansen – deles ut en pris. Det står enhver fritt å komme med forslag.

Citypriskomiteen:

Thor Olaf Askjer 
Administrerende direktør, Norsk Eiendom

Maren Bjerkeng 
Direktør Utvikling i Aspelin Ramm

Andreas Vaa Bermann 
Avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

Roar Sandnes 
Partner/arbeidende styreformann, Akershus Eiendom

Netten Østberg 
Fagdirektør divisjon plan og arkitektur i Asplan Viak

Tidligere Cityprisvinnere:
 • 2019: Youngskvartalet
 • 2018: Media City
 • 2017: Union Brygge
 • 2016: Aker Brygge
 • 2015: Karenslyst allé
 • 2014: Tjuvholmen
 • 2013: Operakvarteret i Oslo
 • 2012: Vulkan i Oslo
 • 2011: Rockheim i Trondheim
 • 2010: Lysaker Park ved Storebrand Eiendom
 • 2009: Skattekvartalet på Vaterland
 • 2008: Agrokvartalet i Asker
 • 2007: Hausmanns gate 16
 • 2006: Nydalen Campus
 • 2005: Pirsenteret i Trondheim
 • 2004: Posthuset
 • 2003: Alna senter
 • 2002: Christiania Qvartalet
 • 2001: Nedre Elvehavn Trondheim
 • 2000: Frydenlund-området i Oslo
 • 1999: Molde Stadion i Molde
 • 1998: Kristiania Torv i Oslo