1. november 2019

Skal du være med til at sætte verdensmålene og bæredygtighed i fokus, når vi inviterer til IT på Charlottenlund Slot den 1. november 2019?


IT-BRANCHEN SOM FRONTLØBER

At arbejde med bæredygtighed og verdensmålene er næppe nogen ny agenda, og det er efterhånden en integreret del af det at være virksomhed i dag. Når det kommer til bæredygtig omstilling, er IT-branchen i den grad frontløber på moderne IT-løsninger for at gøre det muligt at arbejde på nye og effektive måder. IT sætter dog også negative spor på klimaet i form af et stort energiforbrug. Vi sætter fokus på netop dette og diskuterer fordele og ulemper ved udarbejdelsen af et energimærke for software og softwareinstallationer.

Arrangementet er en oplagt mulighed for at høre inspirerende oplæg og netværke med kollegaer på tværs af branchen.

 

3 SPOR – 3 FORSKELLIGE TEMAER

Dagen er bygget op omkring tre spor, så du kan vælge at gå i dybden med lige præcis det område, du arbejder med til daglig eller blot ønsker at høre mere om. Hvert spor består af tre oplæg, der hver vil sætte forskellige emner i fokus. Dagen afsluttes med en paneldebat, hvor findings fra de enkelte spor deles og diskussionen om fordele og ulemper ved et energimærke for software og softwareinstallationer præsenteres.

Spor 1: Udvikling
På dette spor vil du kunne høre spændende oplæg, som bl.a. sætter fokus på, hvordan et bæredygtigt softwaredesign og IT-anskaffelse kan lette CO2-regnskabet, samt om den nyeste udvikling inden for face recognition og AI. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil desuden fortælle om arbejdet med et af Danmarks største IT-udviklingsprojekter, hvor time-to-market er en kritisk faktor.

Spor 2: Strategi
På dette spor vil du kunne høre om, hvordan man forankrer en bæredygtig strategi i virksomheden, fremtidens arbejdsmarked, personlig bæredygtighed, megatrends, hvordan kommunerne fremadrettet skal tænke IT ind i deres strategi samt få et praktisk eksempel fra Gladsaxe Kommune på, hvordan strategisk IT kan være med til skabe vejen for deleøkonomi og en effektiv ressourceudnyttelse.


Spor 3: Drift
På dette spor vil du have mulighed for at høre om, hvordan virksomheder har skiftet den lokale server ud med cloudbaserede datacentre, og hvordan IT kan anskaffes on demand. Vi vender fordele og ulemper, og drøfter hvordan bæredygtigheden spiller ind her. Sporet slutter af med et praktisk eksempel, hvor ”Infrastruktur as a service” allerede er virkelighed.

13:00 - 13:30
Ankomst og registrering
13:30 - 14:00
Velkomst
v/ Birgitte Hass, Adm. direktør, IT-Branchen & Mads Hedegaard, CEO, Edora
14:00 - 14:30
IT og digitalisering gør meget godt, men forurener også lige så meget som flytrafikken
v/ Connie Hedegaard, Formand, Concito (Danmarks grønne tænketank)

Tidligere miljøminister og EU-kommissær Connie Hedegaard sætter scenen for dagen med perspektiverende overvejelser om, hvad politikerne, erhvervslivet og branchen kan gøre for at imødegå tidens helt store udfordringer på miljøområdet.


 
14:30 - 15:15
Energimærkning af software og softwareinstallationer
v/ Bent Thomsen, Professor (MSO), Department of Computer Science, Aalborg Universitet

Energimærkning kan fremadrettet, på niveau med økonomi og kvalitet, blive en parameter når IT-systemer skal anskaffes via udbud og kontraktforhandlinger. Hør om, hvor langt vi er teknologisk og hvilke parametre, der kan indgå i energimærkningen. Professor (MSO) Bent Thomsen, Department of Computer Science, Aalborg Universitet
15:15 - 16:00
Oplæg 1: Fremtidens bæredygtige arbejdsliv
v/ Karina Kaae, Fremtidsforsker & ledelsesrådgiver, Sustainable Lead

Fremtidens arbejdsmarked koblet med AI disruption og personlig bæredygtighed - hvilke megatrends og subtrends skal du som leder være på forkant med?
15:15 - 16:00
Oplæg 1: Bæredygtigt softwaredesign
v/ Mads Hedegaard, CEO, Edora

Tilrettelæggelse, projektorganisering og softwaredesign kan have stor betydning for energiforbrug, økonomi og den tid der bruges på IT-anskaffelse, udvikling og vedligehold.
15:15 - 16:00
Oplæg 1: Bæredygtig digitalisering kræver bæredygtige datacentre
v/ Gisle M. Eckhoff, CEO, DigiPlex

Datacentrenes CO2 udledning forventes at stige fra 2% til 5% i 2025! Vi sætter spot på muligheden for CO2 positive datacentre, energieffektivitet, overskudsvarme og vores allesammens ansvar.

 
 
16:00 - 16:45
Oplæg 2: IT er for vigtigt til kun at være forankret i IT-afdelingen
v/ Christian Harsløf, IT-Direktør, KL

Hør om tankerne bag KL’s IT-strategi.
16:00 - 16:45
Oplæg 2: Teknologien hjælper til
v/ Hans Jayatissa, CTO, KMD

Kunstig Intelligens, Biometri (ansigtsgenkendelse, fingeraftryk), IoT og andre nye teknologier kan bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål.
16:00 - 16:45
Oplæg 2: Infrastruktur on demand
v/ Jeppe Møller, CEO, Infrateam

Hør om lejede netværk, onPrem hosting, BYOD, streaming desktop og om hvordan hele IToperationen kan leveres ”efter behov” til fast pris og med minimalt CO2 aftryk.
16:45 - 17:30
Oplæg 3: Infrastruktur as a service
v/ Eskild Nejsum, It & Facility Manager, KOMBIT​

KOMBIT køber udelukkende "Infrastruktur as a service" og har helt lukket for serverrummet. Hør om gevinster og faldgrupper i forbindelse med drift, anskaffelse og support.
16:45 - 17:30
Opsamling og findings
16:45 - 17:30
Oplæg 3: Da IT-projektet blev strategi
v/ Gry Meisner, Konsulent, Gladsaxe Kommune

Hør om booking, deleøkonomi, IoT og kapacitetsoptimering af medarbejdere, lokaler og udstyr, og hvorfor det er vigtigt at koncernen er alignet.
16:45 - 17:30
Oplæg 3: Fra lov til kode
v/ Mette Jørgensen, Kontorchef, Digitalisering og Support, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

STAR-City tre år efter. Hør om langtidseffekterne af det agile udviklingssamarbejde, erfaringerne undervejs og om udfordringer og succeser når timeto-market er en vigtig faktor.
17:30 - 17:45
Opsamling og tak for i dag
17:30 - 17:45
Opsamling og findings
17:45 - 18:00
Fælles opsamling og findings

Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Email
Cookies policy