• MF netværk

    STÆRKE FAGLIGE NETVÆRK SIKRER VIDENSDELING

    Bliv inspireret, styrk fagligheden og del værdiskabende viden i vores netværk. Der er 14 forskellige faglige netværk i vores forening, og her kan du møde kolleger, der er beskæftiget inden for samme områder og brancher. Temaerne i de forskellige netværk bestemmes af deltagerne selv. Netværkene bidrager desuden med artikler til fagmagasinet Maskinmesteren. De specialiserede og tekniske netværk som eksempelvis Energi og Grøn omstilling, El-teknik, Facilites Management, Automation, Asset Management, Fødevareteknik, Skibsteknik og Køle- og Varmepumpeteknik henvender sig til maskinmestre, der arbejder inden for disse fagområder. De tværfaglige og organisatoriske netværk Salg & Marketing, Ledelse, Selvstændige, Karriereudvikling, Ocean Plastic & Materialer samt Motion er relevante for alle uanset branche. Er du interesseret i at vide mere om de forskellige netværk, eller ønsker du at tilmelde dig et af de 14 netværk, kan du kontakte sekretariatet på tlf. 3336 4920 eller mf@mmf.dk.  - Du kan også møde et udsnit af Maskinmestrenes Forenings faglige netværk på Ajour 2023!

Cookies policy