• Vand og Teknik A/S


    Vand og Teknik A/S blev stiftet i 2005 af en række nuværende medarbejdere i forbindelse med frasalg fra Rambøll. Ved stiftelsen i 2005 var der ansat 8 medarbejdere i virksomheden med fokus på vandforsyning. Vand og Teknik A/S etablerede sig i Højbjerg med kontor og rustfrit værksted.

    Sidenhen er virksomheden vokset med etablering af kontor i København i 2019 samt nyt hovedkontor og rustfrit værksted i Aarhus V.


    I 2018 etablerede Vand og Teknik A/S sammen med Ingeniør Huse og ATES et fælles holdingselskab Envatek.

    Vand og Teknik A/S er ejet af Envatek, som ejes af 9 ledende medarbejdere i Envatek med Jens Kristensen som direktør.
     

Cookies policy