• Inno-Pro

    Inno-Pro er et innovationsnetværk for virksomheder inden for blandt andet avanceret materiel, specialiseret metal- og materialebearbejdning, ingeniør- og testservices, IT-, software- og kommunikationsløsninger samt andre højteknologiske forretningsområder. 

     Partnerne i Innovationsnetværket, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Alexandra Instituttet, FORCE Technology og CenSec har særlige kompetencer og internationale netværk inden for en række fagområder, som kan styrke Danmarks produktionsvirksomheder. Kompetencerne er funderet i danske styrkepositioner, hvor der gælder ekstraordinære høje kvalitets- og managementkrav eksempelvis rum-, forsvars- og jernbaneteknologi. Fælles for områderne er, at der er en nultolerance overfor fejl. Dette miljø og disse ekstraordinære høje kvalitetskrav oparbejder viden og kompetencer, der er relevante for virksomheder, små som store, med højværdiproduktion eller som benytter avancerede produktions­teknologier og/eller processer - herefter højværdi produktionsvirksomheder