Om AHEAD19

Om AHEAD19
En konference hvor erhvervsskoleelever, undervisere og erhvervsfolk mødes for at debattere fremtidens erhvervskompetencer i lyset af klimaforandringerne. 
Kan data, digitalisering og ny teknologi løse fremtidens udfordringer? Og er fremtidens kompetencer overhovedet vigtige, hvis de ikke tager stilling til klimaforandringerne?

Den 11. september 2019 afholder videncentrene Viden om data og Videncenter for digital Handel konferencen AHEAD19 i Industriens Hus i København. Konferencen har plads til op mod 192 deltagere: 64 erhvervsskoleelever, 64 undervisere og 64 erhvervsfolk. 

FREMTIDENS ERHVERVSKOMPETENCER MED FN'S VERDENSMÅL 
AHEAD19 sætter fremtidens erhvervskompetencer på dagsordenen - i år med udgangspunkt i FN’s verdensmål. I 2015 vedtog FN’s Generalforsamling 17 mål for en bæredygtig udvikling for verden frem mod år 2030: FN’s verdensmål. Videncentrene har valgt at sætte fokus på 5 ud af de 17 verdensmål: 

• 4 Kvalitetsuddannelse
• 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
• 12 Ansvarligt forbrug og produktion
• 13 Klimaindsats
• 17 Partnerskaber for handling

Verdensmålene er valgt på baggrund af deres relevans for videncentrenes fagområder samt deltagernes baggrund. 

DEBATOPLÆG OG WORK LABS 
AHEAD19 har en anderledes konferenceform, der skifter mellem debatoplæg og labs. Deltagerne vil blive inddraget i høj grad i løbet dagen. Konferencens rammer er idéudviklet på baggrund af en Hackathon med eventelever fra IBC i Kolding.  

En række oplægsholdere vil debattere fremtidens erhvervskompetencer i lyset af klimaforandringerne. Oplægsholderne vil herefter facilitere labs, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde på en række udfordringer i teams. 

​Oplægsholderne er udvalgt på baggrund af en række kriterier: Deres klimabevidsthed, virksomhedens anvendelse af data og ny teknologi, digitalisering og deres forretningsmodel.

I løbet af dagen skal deltagerne deltage i 3 work labs: en lab som er ens for alle og to som er forskellige. Til konferencen vil deltagerne få mulighed for selv at vælge, hvilken work lab de ønsker at deltage i. Da der er et begrænset antal pladser ved hver work lab, vil fordelingen være efter først-til-mølle princippet. Alle deltagere hører alle debatoplæg, som lægger op til indholdet af labs’ene.

FORRETNINGSPOTENTIALE 
Verdensmålene rummer et særligt stort forretningspotentiale i mange udviklings- og vækstøkonomier. Danmark er et af de lande, som kan se frem til at blive forgyldt, hvis man evner at udnytte det forretningspotentiale, der er i verdensmålene. 

Verdensmålene udtrykker fremtidens udfordringer og markedsbehov. Men udtrykker de også fremtidens erhvervskompetencer? 

UDDANNELSE TIL EN BÆREDYGTIG FREMTID
Erhvervsskolerne har en vigtig position, når det gælder om at uddanne fremtidens arbejdskraft til at have et globalt og bæredygtigt mindset. Klimaforandringerne spiller en stor rolle for erhvervsskoleelevernes fremtidige erhvervskompetencer, hvis Danmark skal udnytte forretningspotentialet og mindske konsekvenserne af klimaforandringerne. 

Erhvervsskoleeleverne skal som færdiguddannede være med til at skabe bæredygtige løsninger - både inden for de tekniske og de merkantile arbejdsfelter. Men hvad kræver det? Og hvor kan data og digitalisering anvendes som en bæredygtig løsning? 

DATA OG DIGITALISERING STYRKER BÆREDYGTIGHEDEN
Brugen af data og den øgede digitalisering giver store muligheder for virksomheder, der vil styrke bæredygtigheden. 
Hver dag indsamles der massive mængder af data. Vores evner til at indsamle data overhaler stadig vores evner til at udnytte data til deres fulde. Men disse data kan indeholde løsningen til nogle af verdens største udfordringer. Data gør det nemlig muligt at skabe grundlag for handling. 
Cookies policy