• Viden om Data

    Viden om data er et nationalt Videncenter for databaseret service og forretningsudvikling. I det nationale videncenter for databaseret service og forretningsudvikling beskæftiger vi os med alt fra nytænkning af forretningsmodeller til disruption og big data. Vores formål er at højne undervisere og elevers kompetenceniveau inden for databaseret service og forretningsudvikling.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close