Dagsorden

 Dagsorden for generalforsamling i Byggesocietetet Trekantområdet TIRSDAG D. 19. Marts 2019 

  Valg af dirigent
    Formandens beretning
    Kasserens beretning
    Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:
Per Rødsgaard, Rambøll – modtager genvalg
Olaf Nielsen, LIFA – modtager genvalg
Pia Lyngdrup Nedergaard, Østerbo – modtager genvalg
Morten m. Mathiasen, KUBEN – modtager genvalg

Ikke på valg:
Hans Jørgen Ebbesen, CJ A/S
Brian G. Kannegaard, Danske Bank
Bent Vallentin, Vallentin Haugland

    Forslag / Ideer
    Evt.

Download dagsordenen her

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close